Đáp án phiếu bài tập tuần 29 đề A toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1.

Tổng hai số135231280999
Tỉ số của hai số
Số bé30105105444
Số lớn105126175555

2. Tổng của hai số là 1287. Tìm hai số đó, biết rằng số bé bằng số lớn.

Đáp số đúng là: C. 396 và 891

3. Hiệu của hai số là 30. Tỉ số của hai số là . Tìm hai số đó

Đáp số đúng là: D. 10 và 40

4.

Hiệu hai số1075105225
Tỉ số của hai số
Số bé101258450
Số lớn20200189275

5. Hiện nay ông hơn cháu 63 tuổi và tuổi ông gấp 8 lần tuổi cháu. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì cháu được mừng thượng thọ ông 80 tuôi?

Đáp án đúng: C. 8 năm

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Bài giải:

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

108 : 2 = 54 (m)

Ta có sơ đồ:

Đáp án phiếu bài tập tuần 29 đề A toán 4 tập hai

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 (phần)

Chiều rộng thửa ruộng đó là: 54 : 9 x 4 = 24 (m)

Chiều dài thửa ruộng đó là: 54 - 24 = 50 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là: 30 x 24 = 720 ()

Đáp số: 720

2. Bài giải:

Khi nhập thêm, kho A nhiều hơn kho B là: 18 + 6 = 24 (tấn thóc)

Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)

Kho A chứa số tấn thóc (lúc sau) là: 24 : 2 x 5 = 60 (tấn thóc)

Số tấn thóc lúc đầu kho A chứa là: 60 - 6 = 54 (tấn thóc)

Số tấn thóc lúc đầu của kho B chứa là: 54 - 18 = 36 (tấn thóc)

Đáp số: Kho A 54 tấn

Kho B 36 tấn

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021