Đề thi tiếng Anh lớp 12 học kì 2 Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng năm 2021 - 2022 Đề thi tiếng Anh lớp 12 học kì 2

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Đề thi tiếng Anh lớp 12 học kì 2 năm 2021

Đề thi tiếng Anh lớp 12 học kì 2 Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng năm 2021 - 2022 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 12 dành cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài tiếng Anh. Mời các em cùng tham khảo đề thi chi tiết dưới đây

Đề thi Tiếng Anh lớp 12 học kì 2 Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng 2022

Trích dẫn đề thi:

SECTION A (8,0 ms)

Choose the best answer to each of the following questions.

Question 1. - Jack: "May I see your passport, Mr Scott?" - Mr Scott: "________"

A. Certainly

B. No, why not?

C. Yes, let's

D. Great

Question 2. Optimists believe that life will be ____ better than it is today.

A. very

B. really

C. far

D. lot

Question 3. Communities on the island depended on whaling for their _____

A. livelihood

B. exploitation

C. conservation

D. development

Question 4. - Jenny: "______?" - David: "Oh, I can't complain

A. What do you do?

B. How are you?

C. What can you do?

D. How do you do?

Đề thi tiếng Anh lớp 12 học kì 2 Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng năm 2021 - 2022

Đề thi tiếng Anh lớp 12 học kì 2 Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng năm 2021 - 2022

Đề thi tiếng Anh lớp 12 học kì 2 Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng năm 2021 - 2022 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với đề thi này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, trau dồi thêm kỹ năng giải đề thi cũng như chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra sắp tới. Chúc các em ôn thi tốt, ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các môn học khác đều có tại tài liệu học tập lớp 12 này nhé.

Tài liệu tham khảo khác