Điền vào chỗ chấm trong đoạn thông tin sau (chọn trong số các từ hoặc cụm từ: quan trọng, rất đa dạng, thích nghi, dị dưỡng)...

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu các đặc điểm chung của Động vật có xương sống

- Điền vào chỗ chấm trong đoạn thông tin sau (chọn trong số các từ hoặc cụm từ: quan trọng, rất đa dạng, thích nghi, dị dưỡng):

Đặc điểm chung của động vật có xương sống là cơ thể có xương sống. Cấu tạo cơ thể của động vật có xương sống ...(1)..., nhờ đó chung ...(2)... được với môi trường sống. Động vật có xương sống sống theo phương thức ...(3)... Đa số Động vật có xương sống có vai trò ...(4)... đối với con người và tự nhiên.

Bài làm:

1: rất đa dạng

2: thích nghi

3: dị dưỡng

4: quan trọng

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 mới