Để nhiệt kế trong cốc nước khoảng 2 phút rồi đọc số chỉ. Kết quả có giống câu a...

  • 1 Đánh giá

2. Dùng nhiệt kế dầu hoặc nhiệt kế rượu đo nhiệt độ cốc nước

a) Nhúng nhanh nhiệt kế vào cốc nước nóng, rút ngay ra và đọc số chỉ.

b) Để nhiệt kế trong cốc nước khoảng 2 phút rồi đọc số chỉ. Kết quả có giống câu a không? Vì sao?

Bài làm:

b) Kết quả không giống câu a, ta sẽ có kết quả nhiệt độ cao hơn, vì thời gian nhúng lâu hơn, sự giãn nở của chất lỏng trong nhiệt kế sẽ lớn hơn câu a.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021