Do đâu nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 44 – sgk lịch sử 4

Do đâu nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược ?

Bài làm:

Nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược vì : Hổ Quý Ly không đoàn kết được toàn dân để tiến hành kháng chiến mà chỉ dựa vào quân đội nên đã thất bại.

=> Nước ta bị nhà Minh đô hộ.

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021