Em hãy kẻ và điền vào bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống lại ách đỏ hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 18 – sgk lịch sử 4

Em hãy kẻ và điền vào bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống lại ách đỏ hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Bài làm:

Thời gian

Các cuộc khởi nghĩa

Năm 40

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Năm 248

Khởi nghĩa Bà Triệu

Năm 542

Khởi nghĩa Lí Bí

Năm 550

Khởi nghãi Triệu Quang Phục

Năm 722

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Năm 766

Khởi nghĩa Phùng Hưng

Năm 905

Khởi nghĩa khúc Thừa Dụ

Năm 931

Khởi nghĩa Dương Đình Nghệ

Năm 938

Khởi nghĩa Bạch Đằng

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021