Bài 18: Trường học thời Hậu Lê sgk Lịch sử 4 Trang 49

 • 1 Đánh giá

Thời Hậu Lê, bên cạnh việc chăm lo quản lí đất nước, khuyến khích phát triển kinh tế thì thời Hậu Lê còn chú trọng đến giáo dục. Ở thời điểm này, giáo dục đã có nền nếp và quy củ. Cùng tìm hiểu vấn đề này thông qua bài học “Trường học thời Hậu Lê”.

Bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập kiến thức lý thuyết
 • Hướng dẫn giải các bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

1. Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê

 • Dựng nhà Thái Học, dựng lại Quốc Tử Giám
 • Trường học có lớp học, có chỗ ở và có cả kho sách
 • Trường thu nhân cả con em gia đình thường dân nếu học giỏi
 • Mở trường công bên cạnh các lớp học tư

=> Tổ chức giáo dục có nề nếp, quy củ, đào tạo những người có tài cho đất nước.

2. Nội dung thi cử và những biện pháp khuyến khích học tập

 • Nội dung học tập thời Hậu Lê là Nho giáo.
 • Những biện pháp khuyến khích học tập:
 • Đặt ra lễ xướng danh (lễ đọc tên người đỗ)
 • Đặt ra lễ vinh quy (Lễ đón rước người đỗ cao về làng).

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 50 – sgk Lịch sử 4

Em hãy mô tả tổ chức giáo dục dưới thời Hậu Lê (về tổ chức trường học, người được đi học, nội dung học, nền nếp thi cử)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 50 – sgk lịch sử 4

Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 38 lượt xem
Chủ đề liên quan