Dưới đây là 4 bức ảnh, hãy cho biết trẻ em trong những bức ảnh này đang được hưởng quyền gì của mình. Tại sao?

  • 1 Đánh giá

2. Nhận biết các biểu hiện của việc thực hiện quyền trẻ em

a. Dưới đây là 4 bức ảnh, hãy cho biết trẻ em trong những bức ảnh này đang được hưởng quyền gì của mình. Tại sao?

Soạn VNEN GDCD 6 bài 8: Quyền trẻ em

Bài làm:

Quan sát 4 bức tranh em thấy:

  • Ảnh 1: Quyền tham gia vì các bạn nhỏ đang giơ tay bày tỏ ý kiến của mình
  • Ảnh 2: Quyền sống còn vì em bé được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe khi bị bệnh
  • Ảnh 3: Quyền bảo vệ vì em bé bị bỏ rơi được người lớn cưu mang
  • Ảnh 4: Quyền phát triển vì các bạn nhỏ được vui chơi, rước đèn ông ngày rằm trung thu
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm GDCD VNEN 6