Em hãy mô tả tổ chức giáo dục dưới thời Hậu Lê (về tổ chức trường học, người được đi học, nội dung học, nền nếp thi cử)

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 50 – sgk Lịch sử 4

Em hãy mô tả tổ chức giáo dục dưới thời Hậu Lê (về tổ chức trường học, người được đi học, nội dung học, nền nếp thi cử)

Bài làm:

Tổ chức giáo dục dưới thời Hậu Lê là:

  • Về tổ chức trường học: Nhà Hậu Lê cho dựng nhà Thái học, dựng lại Quốc Tử Giám. Tại đây có lớp học, có chỗ ở cho học sinh và cả kho sách.
  • Về người được đi học: Trường thu nhận con cháu vua và các quan và những con em gia đình thường dân học giỏi.
  • Về nội dung học: Học về Nho giáo, phải học thuộc những điều Nho giáo dạy.
  • Về nền nếp thi cử: Ba năm có một kì thi Hương ở địa phương và thi Hội ở kinh thành. Những người đỗ kì thi Hội sẽ được dự kì thi Đình để chọn tiến sĩ.
  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021