Em hãy kể lại những chính sách về kinh tế văn hóa, giáo dục của vua Quang Trung?

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 64 – sgk lịch sử 4

Em hãy kể lại những chính sách về kinh tế văn hóa, giáo dục của vua Quang Trung?

Bài làm:

Những chính sách về kinh tế văn hóa, giáo dục của vua Quang trung:

Những chính sách về kinh tế:

 • Về nông nghiệp: Ban hành “chiếu khuyến nông” lệnh cho nhân dân đã từng bỏ làng quê phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang.
 • Về thương nghiệp:
  • Đúc đồng tiền mới
  • Yêu cầu nhà Thanh mở biên giới để người dân của hai nước tự do trao đổi hàng hóa.
  • Mở cửa biển cho thuyền buôn nước ngoài vào buôn bán.

Những chính sách về văn hóa, giáo dục:

 • Về văn hóa:
  • Quang Trung cho dịch các sách chữ Hán ra chữ Nôm.
  • Coi chữ Nôm là ngôn ngữ chính thức của quốc gia.
  • Chữ Nôm được dùng trong thi cử và nhiều sắc lệnh của nhà nước
 • Về giáo dục: Ban bố “chiếu lập học”.
 • 82 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021