Cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra những hậu quả gì ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 55 – sgk lịch sử 4

Cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra những hậu quả gì ?

Bài làm:

Cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra hậu quả là:

  • Nhân dân cả hai miền cực khổ
  • Đất nước chia cắt
  • Đàn ông phải ra trận chém giết lẫn nhau, vợ xa chồng, con không thấy bố…
  • Kìm hãm sự phát triển của đất nước.
  • 144 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021