Em hãy truy cập website có địa chỉ https://vnanet.vn

  • 1 Đánh giá

1. World Wide Web

Em hãy truy cập website có địa chỉ https://vnanet.vn, di chuyển đến cuối trang và chọn Thể thao & Văn hóa để xem những tin tức thể thao mới nhất. Hãy truy cập một tin thể thao em muốn xem, sau đó quan sát địa chỉ của trang web thể thao đó có cùng địa chỉ trang web với https://vnanet.vn không

Bài làm:

Trả lời:

Địa chỉ của trang web thể thao đó không cùng địa chỉ website với https://vnanet.vn

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021