Giả sử mỗi ký tự được biểu diễn bằng 16 bit, mỗi dòng gồm trung bình 80 ký tự, mỗi trang in có 30 dòng,...

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Bài tập số 3. Giả sử mỗi ký tự được biểu diễn bằng 16 bit, mỗi dòng gồm trung bình 80 ký tự, mỗi trang in có 30 dòng, một quyển sách dày trung bình 200 trang. Vậy trung bình 1 cuốn sách chứa 2 x 80 x 30 x 200 = 960000 byte. Em hãy tính xem với một chiếc USB dung lượng 16GB ta có thể chứa được lượng thông tin tương đương với bao nhiêu cuốn sách? Hãy chia sẻ và so sánh kết quả với các nhóm khác.

Bài làm:

Ta có: 16GB = 17179869184 byte

Mà 1 cuốn sách tương đương với 960000 byte

=> Với 16KB thì có thể chứa được số sách là:

17179869184 : 960000 = 17895.697

Vậy 16KB chứa được 17895 cuốn sách

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải VNEN tin học 6