Giải bài 22C: Từ ngữ về cái đẹp

  • 1 Đánh giá

Giải bài 22C: Từ ngữ về cái đẹp - Sách VNEN tiếng Việt lớp 4 trang 47. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát các tấm ảnh dưới đây. Nói về vẻ đẹp của mỗi sự vật

=> Xem hướng dẫn giải

2. Xếp vào ô thích hợp trong bảng dưới đây các từ thể hiện vẻ đẹp của người, con vật và cảnh vật. Viết kết quả vào vở hoặc Phiếu học tập.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đặt câu với một từ tìm được ở hoạt động 2

=> Xem hướng dẫn giải

4. Điền thành ngữ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành các câu sau:

  • ....., Huệ mỉm cười chào mọi người
  • Ai cũng khen chị Ba ..........
  • Viết cẩu thả thì chắc chắn .....

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Nhận xét về cách tả các bộ phận của cây.

Dưới đây là hai đoạn văn tả lá, thân và gốc một số loài cây. Theo em, cách tả của tác giả trong mỗi đoạn có gì đáng chú ý?

a. Tả lá cây: Lá bàng (SGK/48)

  • Tác giả tả sự thay đổi màu sắc hay kích cỡ của lá bàng?
  • Tác giả tả sự thay đổi của lá bàng theo trình tự nào (từng năm hay từng mùa trong năm)?

=> Xem hướng dẫn giải

b. Tả thân cây và gốc cây: Cây sồi già (SGK/49)

  • Tác giả tả sự thay đổi của cây sồi theo trình tự nào (từng năm hay từng mùa trong năm)?
  • Hình ảnh so sánh, nhân hóa nào được sử dụng làm cho hình ảnh cây sồi già hiện lên rất sinh động.

=> Điều đáng chú ý trong cách tả cây sồi của Lép Tôn-xtôi:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Viết một đoạn văn tả lá, thân hoặc gốc của cái cây mà em yêu thích.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Quan sát hoại hoa hoặc quả mà em yêu thích

=> Xem hướng dẫn giải


  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021