Giải bài 32C: Nghệ sĩ múa của rừng xanh

  • 1 Đánh giá

Giải bài 32C: Nghệ sĩ múa của rừng xanh - Sách VNEN tiếng Việt lớp 4 tập 2 trang 153. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

a. Tranh vẽ con gì?

b. Em hãy nói một câu tả vẻ đẹp của con vật trong tranh?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài sau: Chim công múa (sgk)

3. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

a. Mở bài là đoạn nào? Tác giả mở bài theo kiểu trực tiếp hay gián tiếp?

b. Kết bài ở đoạn nào? Tác giả kết bài theo kiểu mở rộng hay không mở rộng?

c. Có thể chọn câu nào trong bài văn trên để:

  • Mở bài theo cách trực tiếp?
  • Kết bài theo cách không mở rộng?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Viết mở bài và kết bài cho bài văn miêu tả con vật.

a. Viết đoạn mở bài cho bài văn tả con vật em dã chọn trong bài 32B theo cách mở bài gián tiếp.

b. Viết đoạn kết bài cho bài văn tả con vật em đã chọn trong bài 32B theo cách kết bài mở rộng.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm trạng ngữ trong mỗi câu sau và nghi vào bảng nhóm:

a. Vì vắng tiếng cười, vương quốc nọ buồn chán kinh khủng.

b. Nhờ chăm chỉ học tập, cậu ấy đã vượt lên dẫn đầu lớp.

c. Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Điền các từ nhờ hay vì, tại vì vào chỗ trống?

a. ...... học giỏi, Nam được cô giáo khen.

b. ....... bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch sẽ.

c. ........ mải chơi, Tuấn không làm bài tập.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đặt câu hỏi có trạng ngữ bắt đầu bằng từ vì (hoặc tại vì, do, nhờ) và viết vào vở

=> Xem hướng dẫn giải


  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021