Giải Bài 3: Số đo góc sgk Toán 6 tập 2 Trang 75 80

  • 1 Đánh giá

Để đo được 1 góc, ta cần dụng cụ gì? và đo như thế nào? Các em sẽ được hiểu rõ qua bài học: Số đo góc. Dựa vào cấu trúc SGK, KhoaHoc sẽ tóm tắt lý thuyết cần nhớ và hướng dẫn giải một cách cụ thể và dễ hiểu các bài tập. Mong rằng đây là tài liệu có ích cho các em.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Đo góc

a) Dụng cụ: thước đo góc.

Giải Bài 3: Số đo góc(3)

b) Cách đo góc xOy

Bước 1: Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với tâm O của góc, một cạnh của góc đi qua vạch

Bước 2: Xem cạnh thứ hai của góc đi qua vạch nào của thước giả sử là vạch 1050

thì viết là =

Giải Bài 3: Số đo góc

Nhận xét: mỗi góc có một số đo dương. Số đo của góc bẹt là 180. Số đo của mỗi góc không vượt qua 180 độ.

2. So sánh 2 góc

- Nếu hai góc A và B có số đo bằng nhau thì hai góc đó bằng nhau.

- Nếu số đo của góc A nhỏ hơn góc B thì góc A nhỏ hơn góc B ta viết là:

.

3. Góc vuông, góc nhọn, góc tù.

- Góc có số đo bằng 90 là góc vuông.

- Góc có số đo nhỏ hơn 90 độ là góc nhọn.

- Góc có số đo lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù.

Giải Bài 3: Số đo góc(4)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 11: Trang 79 - SGK Toán 6 tập 2

Nhìn hình 18. Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt.

Giải Câu 11 Bài 3: Số đo góc

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12: Trang 79 SGK Toán 6 tập 2

Đo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy.

Giải Câu 12 Bài 3: Số đo góc

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 13: Trang 79 - SGK Toán 6 tập 2

Đo các góc ILK, IKL, LIK ở hình 20

Giải Câu 13 Bài 3: Số đô góc

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 14: Trang 79 - SGK Toán 6 tập 2

Xem hình 21. Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn, tù ,bẹt.

Dùng góc vuông của êke để kiểm tra lại kết quả. Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc.

Giải Câu 14 Bài 3: Số đo góc

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 15: Trang 80 - SGK Toán 6 tập 2

Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (Gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc đó lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 10 giờ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 16: Trang 80 - SGK Toán 6 tập 2

Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng gọi xOy là một góc và gọi là "Góc không". Số đo của góc là . Tìm số đo của góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc 12 giờ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 17: Trang 80 - SGK Toán 6 tập 2

Đố: Một em học sinh đề nghị làm một thước đo góc hình chữ nhật như hình 22, các đoạn thẳng trên các cạnh BC, CD, DA có độ dài bằng nhau.

Hãy đo để kiểm tra xem thước đó đúng hay sai.

Giải Câu 17 Bài 3: Số đo góc

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 6 Bài 3: Số đo góc


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021