Giải bài chính tả: Nhớ lại buổi đầu đi học - tiếng việt 3 tập 1 trang 52

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài chính tả: Nhớ lại buổi đầu đi học - tiếng việt 3 tập 1 trang 52. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Nghe - viết: Nhớ lại buổi đầu đi học (từ Cũng như tôi ... đến hết).

Trả lời:

Cũng như tôi , mấy học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ . Họ như con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.

Theo Thanh Tịnh

Câu 2. Điền vào chỗ trống eo hay oeo?

nhà ngh..., ngoằn ng..., cười ngặt ngh..., ng... đầu

Trả lời:

 • nhà nghèo
 • ngoằn ngoèo
 • cười ngặt nghẽo
 • ngoẹo đầu

Câu 3. Tìm các từ :

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

 • Cùng nghĩa với chăm chỉ
 • Trái nghĩa với gần
 • (Nước) chảy mạnh và nhanh

b. Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau :

 • Cùng nghĩa với thuê
 • Trái nghĩa với phạt
 • Làm chín bằng cách đặt trực tiếp trên than, lửa
Từ cần tìm
Cùng nghĩa với chăm chỉsiêng năng
Trái nghĩa với gầnxa, xa xôi
(Nước) chảy mạnh và nhanhchảy xiết
Cùng nghĩa với thuêmướn
Trái nghĩa với phạtthưởng
Làm chín bằng cách đặt trực tiếp trên than, lửanướng

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021