Giải bài chính tả: Bận - tiếng việt 3 tập 1 trang 60

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài chính tả: Bận - tiếng việt 3 tập 1 trang 60. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Nghe - viết: Bận (từ Cô bận cấy lúa ... đến hết)

Trả lời:

Cô bận cấy lúa

Chú bận đánh thù

Mẹ bận hát ru

Bà bận thổi nấu.

Còn con bận bú

Bận ngủ bạn chơi

Bận tập khóc cười

Bận nhìn ánh sáng.

Mọi người đều bận

Nên đời rộn vui

Con vừa ra đời

Biết chăng điều đó

Mà đem vui nhỏ

Góp vào đòi chung.

TRINH ĐƯỜNG

Câu 2. Điền vào chỗ trống en hay oen ?

nhanh nh..., nh... cười, sắt h... rỉ, h... nhát.

Trả lời:

nhanh nhẹn, nhoẻn cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát.

Câu 3. Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau:

a. trung, chung b. kiên, kiêng

trai, chai miến, miếng

trống, chống tiến, tiếng

Trả lời:

a.

Từtừ ghép đượctừtừ ghép được
trungtrung dũng, quang trung, trung tướng, trung tá, trung bình, trung trực...chungchung thủy, chung sống, chung sức, chung lòng, chung tay, chung kết...
traitrai tráng, con trai, vỏ trai, ngọc trai, đẹp trai,...chaiđít chai, cái chai, chai nước, chai tay, chai sạn...
trồngtrống vắng, trống trải, chỗ trống, cái trống, trống trường...chốngchống chọi, chống đỡ, chân chống, chống chèo, chống trả...

b.

Từtừ ghép đượctừtừ ghép được
kiênkiên trung, kiên trì, kiên nhẫn, kiên quyết, kiên định,...kiêngkiêng khem, kiêng nể, ăn kiêng, kiêng dè, kiêng cữ...
miếnmiến dong, miến gạo, miến gà, bó miến, nấu miến,...miếngmiếng ăn, miếng thịt, miếng trầu, miếng bánh, miếng gỗ...
tiếntiến lên, quyết tiến, tiến bộ, tiến triển, tiến công, tiên tiến...tiếngtai tiếng, tiếng tăm, nổi tiếng, tiếng nói,...

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021