Giải bài chính tả: Quê hương ruột thịt - tiêng việt 3 tập 1 trang 78

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài chính tả: Quê hương ruột thịt - tiêng việt 3 tập 1 trang 78. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Nghe - viết: Quê hương ruột thịt

  • Chỉ ra những chữ viết hoa trong bài?
  • Cho biết vì sao phải viết hoa các chữ ấy?

Trả lời:

Quê hương ruột thịt

Chị Sứ yêu biết bao cái chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt, trái sai đã thắm hồng da dẻ chị. Chính tại nơi này, mẹ chị đã hát ru chị ngủ. Và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa...

ANH ĐỨC

Những chữ viết hoa trong đoạn là:

  • Tên đầu bài : Quê

  • Tên riêng : Sứ, tên tác giả Anh Đức
  • Chữ đứng đầu câu : Chị, Chính, Và

Câu 2. Tìm 3 từ chứa tiếng có vần oai, 3 từ chứa tiếng có vần oay.

Trả lời:

Tiếng có vần oaiTiếng có vần oay

khoai, khoan khoái, ngoài, ngoại,

ngoái, loại, toại nguyện, phá hoại,

quả xoài, thoai thoải, thoải mái,…

xoay, xoáy, ngoáy, ngọ ngoạy,

hí hoáy, loay hoay, khoáy,…

Câu 3. Thi đọc, viết đúng và nhanh:

a. Lúc Thuyên đứng lên, chợt có một thanh niên bước lại gần anh.

b. Người trẻ tuổi lặng lặng cúi đầu, vẻ mặt buồn bã, xót thương.


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021