Giải bài luyện tập sgk toán 3 trang 62

  • 1 Đánh giá

Sau khi học xong bài so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn các con cảm thấy có khó không? Nếu các con chưa thực sự nắm chắc dạng bài tập này, thì hãy tham khảo bài luyện tập sau đây. Nó sẽ giúp các con làm nhanh hơn và chính xác hơn đấy.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 62 sgk toán lớp 3

Điền vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 62

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 62 sgk toán lớp 3

Có 7 con trâu, số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 62 sgk toán lớp 3

Đàn vịt có 48 con, trong đó có số vịt đang bơi ở dưới ao. Hỏi trên bờ có bao nhiêu con vịt ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 62 sgk toán lớp 3

Xếp 4 hình tam giác thành hình sau (xem hình vẽ):

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 62

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021