Giải toán 3 bài: Tiền Việt Nam trang 129 sgk

  • 1 Đánh giá

Tiền là đồ vật mà hầu như ai cũng có. Đó là vật giúp con người có thể mua những cái mình thích. Vậy tiền có những mệnh giá nào? Chúng ta cùng tìm hiểu kĩ hơn về nó qua bài "Tiền Việt Nam".

A. Lý thuyết

Tiền hiện nay có nhiều mệnh giá khá nhau:

  • Tiền giấy có các mệnh giá: 500 đồng, 1000 đồng, 2000 đồng, 5000 đồng
  • Tiền Polime có các mệnh giá: 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng....

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 130 - sgk toán lớp 3

Trong mỗi chú lợn có bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 131 - sgk toán lớp 3

Phải lấy các tờ giấy bạc nào để được số tiền bên phải?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 131 - sgk toán lớp 3

Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau:

(Tranh trang 131 sgk)

  • Trong các đồ vật trên, đồ vật nào có giá trị tiền ít nhất? đồ vật nào có giá tiền nhiều nhất?
  • Mua một quả bóng và một bút chì thì hết bao nhiêu tiền?
  • Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021