Giải bài chu vi hình vuông

  • 1 Đánh giá

Ở bài trước, chúng ta đã được tìm hiểu về cách tính chu vi hình chữ nhật. Hôm nay, chúng ta cũng sẽ tiếp tục học cách tính chi vi nhưng lại là một loại hình khác. Đó là tính chu vi hình vuông. So với hình chữ nhật, hình vuông cũng có 4 góc, 4 cạnh tuy nhiên 4 cạnh của hình vuông đều bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ tính thế nào, cùng đến với bài học ngay sau đây.

A. Lý thuyết

Giải bài chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông ABCD là:

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

Hoặc: 3 x 4 = 12 ( cm)

=>Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 88 sgk toán lớp 3

Viết vào ô trống theo mẫu:

Giải bài chu vi hình vuông

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 88 sgk toán lớp 3

Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông cạnh 10cm. Tính độ dài đoạn dây đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 88 sgk Toán lớp 3

Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 20cm. Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi ba viên gạch như thế.

Giải bài chu vi hình vuông

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 88 sgk toán lớp 3

Đo độ dài cạnh rồi tính chu vi hình vuông MNPQ.

Giải bài chu vi hình vuông

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem
Chủ đề liên quan