Giải bài luyện tập sgk toán 3 trang 89

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, thầy cô sẽ hướng dẫn các con lại những kiến thức liên quan đến cách tính chu vi hình chữ nhật và chu vi hình vuông. Các con chú ý theo dõi để nhanh hiểu bài hơn. Chỗ nào không hiểu các con có thể để lại dưới bài thầy cô sẽ hướng dẫn chi tiết và cụ thể hơn cho các con.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 89 sgk toán lớp 3

Tính chu vi hình chữ nhật có:

a) Chiều dài 30m và chiều rộng 20m

b) Chiều dài 15 cm và chiều rộng 8cm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 89 sgk toán lớp 3

Khung của một bức tranh là hình vuông có cạnh 50m. Hỏi chu vi của khung bức tranh đó bằng bao nhiêu mét?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 89 sgk toán lớp 3

Tính cạnh hình vuông, biết chu vi hình vuông là 24cm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 89 sgk toán lớp 3

Tính chiều dài hình chữ nhật, biết nửa chu vi hình chữ nhật là 60m và chiều rộng là 20m.

Tóm tắt:

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 89

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021