Giải bài luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái - tiếng việt 3 tập 1 trang 98

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái - tiếng việt 3 tập 1 trang 98. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Đọc khổ thơ dưới đây và trả lời câu hỏi:

Con mẹ đẹp sao

Những hòn tơ nhỏ

Chạy như lăn tròn

Trên sân, trên cỏ

Phạm Hổ

a. Tìm các từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên

b. Hoạt động chạy của những chú gà con được miêu tả bằng cách nào?

Trả lời:

a. Các từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên là: chạy, lăn

b. Hoạt động chạy của những chú gà được miêu tả bằng cách là: cách so sánh với những hòn tơ nhỏ lăn tròn trên sân, trên cỏ.

Câu 2. Trong các đoạn trích sau, những hoạt động nào được so sánh với nhau?

a. Con trâu đen lông mượt

Cái sừng nó vênh vênh

Nó cao lớn lênh khênh

Chân đi như đập đất.

TRẦN ĐĂNG KHOA

b. Cau cao, cao mãi

Tàu vươn giữa trời

Như tay ai vẫy

Hứng làn mưa rơi.

NGÔ VIẾT DINH

c. Xuồng con đậu quanh thuyền lớn giống như đàn con nằm quanh bụng mẹ. Khi có gió, thuyền mẹ cót két rên rỉ, đám xuồng con lại húc húc vào mạn thuyền mẹ như đòi bú tí.

VÕ QUẢNG

Trả lời:

a. Hoạt động đi của con trâu được so sánh với việc đập đất.

b. Hoạt động vươn cao của tàu cau được so sánh với hoạt động vẫy và hứng mưa rơi của bàn tay người.

c. Hoạt động của những xuồng con đậu quanh thuyền lớn được so sánh với đàn con nằm quanh bụng mẹ.

Hoạt động húc húc của thuyền con được so sánh với việc đòi bú tí của đàn con.

Câu 3. Chọn từ ngữ thích hợp ở hai cột A và B để ghép thành câu

Trả lời:


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021