Giải bài tập đọc: Bận - tiếng việt 3 tập 1 trang 59

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài tập đọc: Bận - tiếng việt 3 tập 1 trang 59. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

Bận

Trời thu bận xanh

Sông Hồng bận chảy

Cái xe bận chạy

Lịch bận tính ngày

Con chim bận bay

Cái hoa bận đỏ

Cờ bận vẫy gió

Chữ bận thành thơ

Hạt bận vào mùa

Than bận làm lửa.

Cô bận cấy lúa

Chú bận đánh thù

Mẹ bận hát ru

Bà bận thổi nấu.

Còn con bận bú

Bận ngủ bạn chơi

Bận tập khóc cười

Bận nhìn ánh sáng.

Mọi người đều bận

Nên đời rộn vui

Con vừa ra đời

Biết chăng điều đó

Mà đem vui nhỏ

Góp vào đòi chung.

TRINH ĐƯỜNG

 • Chú giải:
  • Sông Hồng: sông lớn nhất miền Bắc, chảy qua Hà Nội
  • Vào mùa: bước vào thời gian gieo hạt, cấy lúa hoặc gặt lúa
  • Đánh thù: đánh giặc, bảo vệ đất nước
 • Nội dung: Mọi người, mọi vật và cả em bé đều bận rộn làm những công việc có ích , đem lại niềm vui nhỏ góp vào cuộc đời.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1. Mọi vật, mọi người xung quanh bé bận những việc gì?

Trả lời:

 • Mọi vật xung quanh bé bận những việc: trời bận xanh, sông bận chảy, xe bận chạy, lịch bận tính ngày, chim bận bay, hoa bận đỏ, cờ bận vẫy gió, chữ bận thành thơ, hạt bận vào mùa, than bận làm lửa.
 • Mọi người xung quanh bé bận những việc: cô bận cấy, chú bận đánh thù, mẹ bận hát ru, bà bận nấu

Câu 2. Bé bận làm những việc gì?

Trả lời:

Trong bài thơ bé bận những việc: bú, ngủ, chơi, tập khóc cười, nhìn ánh sáng

Câu 3. Vì sao mọi người, mọi vật bận mà vui?

Trả lời:

Mọi người, mọi vật bận mà vui vì:

 • Những công việc có ích luôn mang lại niềm vui.
 • Bận rộn chân tay, con người thấy khỏe hơn vì làm được việc tốt, có ích cho đời.

 • 2 lượt xem