Giải bài tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người - tiếng việt 4 tập 2 trang 9

  • 6 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người - trang 9 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu.

Câu 1. Trong chuyện cổ tích này, ai là người được sinh ra đầu tiên?

Trả lời:

Trẻ em được sinh ra đầu tiên trên trái đất. Trái đất lúc đó chỉ có toàn trẻ con, cảnh vật trống vắng, trụi trần, không dáng cây, ngọn cỏ.

Câu 2. Sau khi trẻ sinh ra, vì sao cần có ngay người mẹ ?

Trả lời:

Sau khi trẻ sinh ra, cần phải có ngay người mẹ vì trẻ cần tình yêu và lời ru, trẻ cần bế bồng chăm sóc.

Câu 3. Bố và thầy giáo giúp trẻ em những gì ?

Trả lời:

Bố và thầy giáo giúp trẻ là:

  • Bố giúp trẻ hiểu biết, bảo cho trẻ ngoan, dạy trẻ biết nghĩ.
  • Thầy giáo dạy trẻ học hành.

Câu 4. Theo em, ý nghĩa của bài thơ này là gì?

Trả lời:

Ý nghĩa của bài thơ này là: Bài thơ thể hiện tình cảm yêu mến trẻ em. Ca ngợi trẻ em, thể hiện tình cảm trân trọng của người lớn với trẻ em. Mọi sự thay đổi trên thế giới đều vì trẻ em…


  • 54 lượt xem