Giải Câu 1 Bài Ôn tập chương 3 Phần Câu hỏi sgk Toán 7 tập 2 Trang 86

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 86 - SGK Toán 7 tập 2

Cho tam giác ABC. Hãy viết kết luận của hai bài toán sau về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

Giải Câu 1 Bài Ôn tập chương 3 - Phần Câu hỏi - sgk Toán 7 tập 2 Trang 86-1

Bài làm:

Giải Câu 1 Bài Ôn tập chương 3 - Phần Câu hỏi - sgk Toán 7 tập 2 Trang 86-3

Giải Câu 1 Bài Ôn tập chương 3 - Phần Câu hỏi - sgk Toán 7 tập 2 Trang 86-2

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021