Đáp án câu 1 đề 3 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

ĐỀ 3

Câu 1: Cho đa thức K(x) = và L(x) = $x^{2}+x+1$

a. Tính K(x) + L(x)

b. Tính K(x) - L(x)

Bài làm:

Câu 1:

a. K(x) + L(x) =

=

=

b. K(x) - L(x) =

=

=

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021