Giải câu 100 bài: Ôn tập chương 1 sgk Toán 7 tập 1 Trang 49

  • 1 Đánh giá

Câu 100: trang 49 sgk toán lớp 7 tập 1

Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 2 triệu đồng theo thể thức "có kì hạn 6 tháng". Hết thời hạn 6 tháng, mẹ bạn Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400đ. Tính lãi suất hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm này.

Bài làm:

Số tiền lãi mẹ bạn Minh nhận được trong 6 tháng là:

Số tiền lãi mẹ bạn Minh nhận được trong 1 tháng lá:

Vậy lãi suất hàng tháng của thể thức tiết kiệm này là:

= 0,52%.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021