Giải câu 71 bài 9: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 35

  • 1 Đánh giá

Câu 71 : Trang 35 sgk toán 7 tập 1

Viết các phân số dưới dạng số thập phân?

Bài làm:

Các phân số được viết dưới dạng số thập phân là:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021