Giải câu 102 bài: Ôn tập chương 1 sgk Toán 7 tập 1 Trang 50

  • 1 Đánh giá

Câu 102: trang 50 sgk toán lớp 7 tập 1

Từ tỉ lệ thức , hãy suy ra các tỉ lệ thức sau:

a. ;

b. ;

c. ;

d. ;

e. ;

f. ;

Bài làm:

a.

Ta có

Từ

b.

Ta có

Từ

c.

Ta có

Từ

d.

Ta có

Từ

e.

Ta có

Từ

f.

Ta có

Từ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021