Giải câu 105 bài: Ôn tập chương 1 sgk Toán 7 tập 1 Trang 50

  • 1 Đánh giá

Câu 105: Trang 50 sgk toán lớp 7 tập 1

Tính giá trị các biểu thức sau:

a. ;

b. .

Bài làm:

a.

b.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021