Giải câu 14 bài 4: Số trung bình cộng sgk Toán 7 tập 2 trang 20

  • 1 Đánh giá

Câu 14: trang 20 sgk Toán 7 tập 2

Hãy tính số trung bình cộng của dấu hiệu ở bài tập 9.

Bài làm:

Bảng "tần số"

Thời gian (phút)345678910
Tần số (n)133451135N=35

Vậy số trung bình cộng là:

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021