Giải câu 16 bài 4: Đơn thức đồng dạng sgk Toán 7 tập 2 trang 34

  • 1 Đánh giá

Câu 16: trang 34 sgk Toán 7 tập 2

Tìm tổng của ba đơn thức:

Bài làm:

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021