Giải câu 18 bài 2: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 87

  • 1 Đánh giá

Câu 18: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Vẽ góc xOy có số đo bằng . Lất điểm A bất kì nằm trong góc xOy. Vẽ qua A đường thẳng $d_{1}$ vuông góc với tia Ox tại B. Vẽ qua A đường thẳng $d_{2}$ vuông góc với tia Oy tại C.

Bài làm:

Qua cách diễn đạt bằng lời như trên, ta có hình vẽ:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021