Giải câu 22 bài 4: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 16

  • 1 Đánh giá

Câu 22: Trang 16 - sgk toán 7 tập 1

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:

Bài làm:

Đưa các số về dạng phân số sau đó so sánh,ta có thứ tự như sau:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021