Giải câu 23 bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 36

  • 1 Đánh giá

Câu 23: trang 36 sgk Toán 7 tập 2

Điền các đơn thức thích hợp vào chỗ trống:

a)

b)

c)

Bài làm:

a)

Phần biến của chỗ trống phải là

Vậy chỗ trống cần điền

b)

Phần biến của chỗ trống phải là

Vậy chỗ trống cần điền

c)

Phần biến của chỗ trống phải là

Vậy chỗ trống cần điền có thế là các đơn thức có phần biến là và tổng các phần hệ số phải bằng 1

Ví dụ:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021