Giải Câu 3 Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 56

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 56 - SGK Toán 7 tập 2

Cho tam giác ABC với

a) Tìm cạnh lớn nhất của tam giác.

b) Tam giác ABC la tam giác gì?

Bài làm:

Giải Câu 3 Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 56

a) Tam giác ABC có

lớn nhất $\Rightarrow BC$ lớn nhất. (Quan hệ giữa góc và cạnh trong một tam giác)

Vậy cạnh lớn nhất trong tam giác ABC là cạnh BC.

b) Tam giác ABC có là góc tù

là tam giác tù.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021