Giải Câu 37 Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 72

  • 1 Đánh giá

Câu 37: Trang 72 - SGK Toán 7 tập 2

Nêu cách vẽ điểm K ở trong tam giác MNP mà các khoảng cách từ K đến ba cạnh của tam giác đó bằng nhau. Vẽ hình minh họa.

Bài làm:

Cách vẽ

Vẽ tia phân giác MJ của góc M, tia phân giác NQ của góc N. Giao điểm của hai tia phân giác chính là điểm K cần vẽ.

Giải Câu 37 Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 72

Chứng minh

Vì K là giao điểm của hai đường phân giác trong tam giác MNP nên K cách đều ba cạnh của tam giác đó (theo định lí giao điểm của ba đường phân giác.)

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021