Giải Bài Ôn tập chương 3 Phần Câu hỏi sgk Toán 7 tập 2 Trang 84

  • 1 Đánh giá

Để củng cố về quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập chương 3 - Phần Câu hỏi thuộc phần hình học lớp 7. Với phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Giải Bài Ôn tập chương 3 - sgk Toán 7 tập 2 Trang 84-2

Giải Bài Ôn tập chương 3 - sgk Toán 7 tập 2 Trang 84-3

Giải Bài Ôn tập chương 3 - sgk Toán 7 tập 2 Trang 84-4

Giải Bài Ôn tập chương 3 - sgk Toán 7 tập 2 Trang 84-5

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 86 - SGK Toán 7 tập 2

Cho tam giác ABC. Hãy viết kết luận của hai bài toán sau về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

Giải Câu 1 Bài Ôn tập chương 3 - Phần Câu hỏi - sgk Toán 7 tập 2 Trang 86-1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 86 - SGK Toán 7 tập 2

Từ điểm A không thuộc đường thẳng d, kẻ đường vuông góc AH, các đường xiên AB, AC đến đường thẳng d. Hãy điền dấu (>, <) vào các chỗ trống (...) dưới đây cho đúng:

a) AB ... AH; AC ... AH.

b) Nếu HB ... HC thì AB ... AC.

c) Nếu AB ... AC thì HB ... HC.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 86 - SGK Toán 7 tập 2

Cho tam giác DEF. Hãy viết bất đẳng thức về quan hệ giữa các cạnh của tam giác này.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 86 - SGK Toán 7 tập 2

Hãy ghép hai ý ở hai cột để được khẳng định đúng

Giải Câu 4 Bài Ôn tập chương 3 - Phần Câu hỏi - sgk Toán 7 tập 2 Trang 86

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 86 - SGK Toán 7 tập 2

Cũng với yêu cầu như ở câu 4.

Giải Câu 5 Bài Ôn tập chương 3 - Phần Câu hỏi - sgk Toán 7 tập 2 Trang 86

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 87 - SGK Toán 7 tập 2

a) Hãy nêu tính chất trọng tâm của một tam giác; các cách xác định trọng tâm.

b) Bạn Nam nói: "Có thể vẽ được một tam giác có trọng tâm ở bên ngoài tam giác". Bạn Nam nói đúng hay sai? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 87 - SGK Toán 7 tập 2

Những tam giác nào có ít nhất một đường trung tuyến đồng thời là đường phân giác, đường trung trực, đường cao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 87 - SGK Toán 7 tập 2

Những tam giác nào có ít nhất một trọng tâm đồng thời là trực tâm, điểm cách đều ba đỉnh, điểm (nằm trong tam giác) cách đều ba cạnh?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 103 lượt xem