Giải câu 3 bài chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp) trang 118 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 118 - sgk toán lớp 3

Cho 8 hình tam giác mỗi hình như hình sau:

Bài làm:

Đáp án là:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021