Giải toán 3 bài:Thực hành xem đồng hồ (Tiếp) trang 125 sgk

  • 1 Đánh giá

Trong cuộc sống hàng ngày, để muốn biết thời gian, chúng ta cần phải xem đồng hồ. Đó là công cụ cho chúng ta biết chính xác nhất thời gian từng giây từng phút và từng giờ. Vậy xem đồng hồ như thế nào cho đúng, chúng ta cùng đến với bài học ngay sau đây.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 125 - sgk toán lớp 3

Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 126 - sgk toán lớp 3

Vào buổi chiều hoặc buổi tối, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 126 - sgk toán lớp 3

Trả lời các câu hỏi sau:

(Tranh trang 126, 127 sgk toán lớp 3)

  • Hà đánh răng và rửa mặt trong bao nhiêu phút?
  • Từ 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ là bao nhiêu phút?
  • Chương trình phim hoạt hình kéo dài trong bao nhiêu phút?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021