Giải câu 33 bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 94

  • 1 Đánh giá

Câu 33: trang 94 - sgk toán 7 tập 1

Điền vào chỗ trông trong phát biểu sau:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì

a) Hai góc so le trong ...

b) Hai góc đồng vị ...

c) Hai góc trong cùng phía ...

Bài làm:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì

a) Hai góc so le trong bằng nhau.

b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021