Giải câu 54 bài 7: Định lý Py-ta-go sgk Toán 7 tập 1 Trang 131

  • 1 Đánh giá

Câu 54 : Trang 131 - sgk toán 7 tập 1

Đoạn lên dốc từ C đến A dài 8.5cm, đô dài CB bằng 7,5cm. Tính chiều cao AB.

Giải bài 7: Định lý Py-ta-go - Toán 7 tập 1

Bài làm:

Theo định li py-ta-go cho tam giá ABC vuông tại B:

AB2 + BC2 = AC2

=> AB2 = AC2 – BC2 = 8,52 - 7,52 = 72,5 - 56,5 = 16

Vậy AB = 4

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021