Giải câu 34 bài: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 34: trang 68 sgk toán lớp 7 tập 1

a. Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng bao nhiêu?

b. Một điểm bất kì trên trục tung có hoành độ bằng bao nhiêu?

Bài làm:

a. Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng 0.

b. Một điểm bất kì trên trục tung có hoành độ bằng 0.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021