Giải bài Ôn tập chương II Tam giác sgk Toán 7 tập 1 Trang 139 141

  • 1 Đánh giá

Để củng cố kiến thức toàn bộ chương II về tam giác ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập chương II - Tam giác. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Kiến thức cần nắm vững

  • Định lí về tổng ba góc của một tam giác, tính chất về góc ngoài của tam giác.
  • Ba trường hợp bằng nhau của tam giác.
  • Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
  • Định nghĩa tam giác cân, tính chất về góc của tam giác cân. Cách chứng minh một tam giác là tam giác cân.
  • Định nghĩa tam giác đều, tính chất về góc của tam giác đều. Nêu cách chứng minh một tam giác là tam giác đều.
  • Định lí Py-ta-go (thuận và đảo)

2. Một số bảng tổng kết

Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác

Giải bài Ôn tập chương II - Tam giác - Toán 7 tập 1

Tam giác và một số dạng tam giác đặc biệt

Giải bài Ôn tập chương II - Tam giác - Toán 7 tập 1

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 67 : Trang 140 - sgk toán 7 tập 1

Điền dấu “x” vào chỗ trống (…) một cách thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

1.Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn

2.Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn

3.Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù

4.Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau

5. Nếu là góc ở đáy của một tam giác cân thì < 900

6.Nếu là góc ở đỉnh của một tam giác cân thì < 900

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 68 : Trang 141 - sgk toán 7 tập 1

Các tính chất sau đây được suy ra trực tiếp từ định lí nào ?

a) Góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

b) Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.

c) Trong một tam giác đều, các góc bằng nhau.

d) Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 69 : Trang 141 - sgk toán 7 tập 1

Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng a. Vẽ cung tròn tâm A cắt đường thẳng a ở B và C. Vẽ các cung tròn tâm B và tâm C có bán kính sao cho chúng cắt nhau tại một điểm khác A, gọi điểm đó là D. Hãy giải thích vì sao AD vuông góc với đường thẳng a.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 70 : Trang 141 - sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của BC lấy điểm M, trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM = CN.

a) Chứng minh rằng tam giác AMN là tam giác cân.

b) Kẻ BH ⊥ AM (H thuộc AM), kẻ CK ⊥ AN (K thuộc AN). Chứng minh rằng BH = CK.

c) Chứng minh rằng AH = AK.

d) Gọi O là giao điểm của HB và KC. Tam giác OBC là tam giác gì? Vì sao ?

e) Khi và BM = CN = BC, hãy tính số đo các góc của tam giác AMN và xác định dạnh của tam giác OBC.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 71 : Trang 141 - sgk toán 7 tập 1

Tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông là tam giác gì.

Giải bài Ôn tập chương II - Tam giác - Toán 7 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 72 : Trang 142 - sgk toán 7 tập 1

Đố vui : Dũng đố Cường dùng 12 que diêm bằng nhau để xếp thành :

a) Một tam giác đều ;

b) Một tam giác cân mà không đều;

c) Một tam giác vuông.

Em hãy giúp Cường trong từng trường hợp trên.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 73 : Trang 142 - sgk toán 7 tập 1

Đố: Trên hình 152, một cầu trượt có đường lên BA dài 5m, độ dài AH là 3m, độ dài BC là 10m và CD là 2m. Bạn Mai nói rằng đường trượt tổng cộng ACD gấp hơn hai lần đường lên BA. Bạn Vân nói rằng điều đó không đúng. Ai đúng, ai sai?

Giải bài Ôn tập chương II - Tam giác - Toán 7 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải


  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021