Giải Câu 39 Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 73

  • 1 Đánh giá

Câu 39: Trang 73 - SGK Toán 7 tập 2

Cho hình 39.

a) Chứng minh ΔABD = ΔACD

b) So sánh góc DBC và góc DCB.

Giải Câu 39 Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 73

Bài làm:

a) Xét và $\Delta ACD$ có:

(gt)

(gt)

chung

(đpcm)

b) Từ câu a) ta có:

(cạnh tương ứng)

cân tại D

(đpcm)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021