Giải Câu 43 Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 73

  • 1 Đánh giá

Câu 43: Trang 73 - SGK Toán 7 tập 2

Đố: Có hai con đường cắt nhau và cùng cắt một con sông tại hai địa điểm khác nhau (h.40).

Hãy tìm một địa điểm để xây dựng một đài quan sát sao cho khoảng cách từ đó đến hai con đường và đến bờ sông bằng nhâu.

Có tất cả mấy địa điểm như vậy?

Giải Câu 43 Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 73

Bài làm:

Ta hình dung hai con đường cắt nhau và cùng cắt một con sông tạo thành một tam giác ABC.

  • Địa điểm để xây dựng đài quan sát thỏa mãn đề bài phải là giao điểm I của 3 đường phân giác trong của tam giác ABC.
  • Ngoài ra, giao điểm I' của hai đường phân giác ngoài của góc B và C cũng thỏa mãn đề bài.

Vậy có 2 địa điểm để xây dựng đài quan sát là I và I'.

Giải Câu 43 Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 73-2

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021