Giải Câu 36 Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 72

  • 1 Đánh giá

Câu 36: Trang 72 - SGK Toán 7 tập 2

Cho tam giác DEF, điểm I nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh của nó. Chứng minh I là điểm chung của ba đường phân giác của tam giác DEF.

Bài làm:

Giải Câu 36 Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 72

Từ điểm I ta kẻ IA ⊥ DE; IB ⊥ EF và IC ⊥ DF.

Vì điểm I cách đều hai cạnh DE và DF nên I nằm trên đường phân giác của góc EDF (định lí 2 - định lí đảo của tia phân giác)

Tương tự ta suy ra điểm I nằm trên tia phân giác của góc DEF và góc EFD.

Vậy I là điểm chung của ba đường phân giác của tam giác DEF.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021