Giải câu 4 bài: Tích phân

  • 1 Đánh giá

Câu 4:Trang 113 - sgk giải tích 12

Sử dụng phương pháp tích phân tưng phần, hãy tính tích phân:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 4 bài Tích phân

Hướng dẫn giải câu 4 bài Tích phân

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021